"Ceriņi"

Liellopu novietne
SIA STATIO Solutions - ģenerāluzņēmējs
Jaunbūve
ZS "Ceriņi", Jeri, Rūjienas novads

Kopējais ēku apbūves laukums – 2017m2 un piebraucamie ceļi ar laukumiem