"Ulbroka"

Mēslu krātuve
SIA Statio Solutions - ģenerāluzņēmējs
Новое здание
Ulbroka

Segtas monolīta dzelzsbetona šķidro kūtsmēslu krātuves būvniecība